Retouche

  • Geen enkele foto wordt onbewerkt afgeleverd. Het werk van de fotograaf is nog niet klaar zodra de foto is gemaakt.
  • Wegwerken van kleine oneffenheden in het gezicht worden kosteloos bijgewerkt.
  • Grotere bewerkingen zitten extra kosten aan verbonden. Onder grotere bewerkingen wordt verstaan bijvoorbeeld het aanpassen van gezichten indien in een groepsfoto er een gezicht van de ene foto in de andere moet worden geplaatst omdat juist een van de geportretteerden de ogen dicht had of bij kleine kinderen juist een kindje een hele andere kant op keek terwijl de anderen op juist die foto heel mooi staan.
  • Grote aanpassingen gebeuren altijd in overleg met de klant. Dit komt meestal aan de orde bij het kiezen van de foto’s. Bernadette kan dan ook aangeven of de gewenste aanpassing mogelijk is en wat de meerprijs daarvan gaat zijn.